Innova 2.0E

750.000.000 

Toyota Innova 2021

750,000,000


 Address:  Toyota Thanh Xuân – 315 Trường Chinh


 Mobile: 0911419868


 Email: phantuan1110@gmail.com

Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000 km , 3 lần miễn phí tiền công bảo dưỡng ( 1000 km, 50.000 km, 100.000 km.)