Hệ thống ABS, BAS, ESP trên xe hơi

phanh toyota vios

Hệ thống ABS, BAS, ESP trên xe hơi

ABS – Hệ thống chống bó cứng phanh
BAS – Rút ngắn quãng đường phanh
ESP – Hệ thống tự cân bằng xe